clip info

aktuális szám

2021.01.06.
- WORKFLOW by Email
- Online számla infók

Korábbi számok
9+1
iparági tény
Hogyan teszi termelővállalatát sikeresebbé és jövedelmezőbbé a CLIP-ERP rendszere? Igényelje belső iparági felmérésünket és ismerje meg a tényeket most!
Mely iparágban érintett?
hírek

Gondolatok ...

A CLIPPER egy iparág specifikus megoldás.

Bisnode AAA

A Clip-ERP HUNGARY Kft. a Bisnode A tanúsítványát kapta meg, mellyel Magyarországon csupán a cégek 7,44 %-a rendelkezik.

Készletkezelés ...

Kis hazánkban számos – a profilunkba eső – KKV működik. Ezek a többnyire családi vállalkozásból serdülő korba cseperedett cégek melyek, lassan de biztosan szembesülnek a hatékonyság egyik mellőzött tényezőjével, a készletkezeléssel.

Fémipar és műanyagipar 2016-ban

Hazánkban az ipari termelés e két húzóágazata viszonylag hamar magára talált a 2008-as válságot követően.

Mindkét területet jelentős mértékben támogatták az országba érkező autóipari vállalkozások, illetve a még mindig versenyképes termelési költségek. A magyar vállalkozások válságkezelő reakciói sajnos ettől függetlenül nem voltak példaértékűek: sok esetben lehetett tapasztalni a túlzott tőkekivonást (ez esetek többségében még a konjunktúra idején), de a válság ideje alatt is sokan a megszorításokat, leépítéseket, beszállítói tartozások felhalmozását, bezárkózást tartották az üdvözítő megoldásnak. Ezzel szemben a nemzetközi felmérések ezek ellenkezőit hozták ki a válság átvészelésére, sikeres túlélésére: megőrizni a meglévő állományt (akár kompromisszumok árán is), a vállalati folyamatok optimalizálását, rendrakást, technológiai fejlesztéseket. Nyilvánvalóan lehet „hungarikumozni”  - és nem minden ok nélkül -, de tudomásul kell vennünk, hogy ezzel nem lehet csatát nyerni. A hazai vállalkozások akkor lesznek versenyképesek az u.n. nyugati termeléssel, ha lemásolják a gyakorlatukat. Ez több területet érint és más megközelítést is igényel. A megfelelő eszközök alkalmazása napjaink egyik kritikus problémájának megelőzésére is megfelelő válaszlépés lehet: a szakképzett munkaerő elvándorlás. Itt sokan arra gondolnak: ”Persze Nyugat-Magyarországnak, vagy Németországnak könnyű, mert fejlettebb, gazdagabb”. Ez részben igaz. Saját tapasztalatunk alapján olyan emberek is találnak állást Németországban, akiket itthon még a pontos munkába érkezésre sem tudtunk rávenni. Márpedig azt tudjuk, hogy a németeknél vagy úgy általában a multiknál ezt nem tolerálják. Akkor, hogy is van ez? A pénz egy dolog, de ha valakiből hiányzik a fegyelem, azt nem a pénz fogja megadni. A legfontosabb a szervezettség, a számonkérés, a rend. Míg nálunk sok esetben a dolgozó „irányítja” a céget, addig tőlünk nyugatra világosan megmondják az elvárásokat és számon is kérik. Ehhez korrektül megtervezett és nyomon követhető belső folyamatokra és számonkérésre van szükség. Ezt egy versenyképes cégnél megfelelő informatikai eszközzel oldják meg. 2016 közepétől megjelennek azok a pályázatok, melyek révén önerő és vissza nem térítendő támogatások segítik a magyar cégek információ-technológiai felzárkóztatását. Magyarország egy nemzetközi felmérés alapján igen csak rosszul áll a vállalati informatika alkalmazásával. Ennek a gyökerei részben a múltba nyúlnak vissza. Sok KKV-t irányító vezető az informatikát kiadásnak/pénzkidobásnak tartja – ami egy rosszul megválasztott eszköz esetén valóra is válhat -, de gondoljunk vissza a 90-es évekre és az ISO szabványra: az első cégeket flancoló, magamutogató, urizáló vállalatoknak tartották, hiszen mi köze van egy adminisztrációs rendszernek a sikerhez? Ma már tudjuk. Ott tartunk, hogy aki piacot akar, annak kötelező a gyártásához kapcsolódó minősítés. 2016-ot követően egyre kevésbé lesz esélye az olyan termelő cégnek akinek nincs valamilyen vállalati erőforrás tervező rendszere (ERP). A külföldi partnerek egyik első kérdése: mivel követjük a folyamatainkat, hogyan tudjuk garantálni a határidő és a minőség betartását. Cégünk nyereségessége a partnert nem igazán érdekli.

fémipar állásaA hazai gyártó cégek döntő többségben külföldre gyártanak

KKV-k esetében a gyártás elsősorban alkatrészek gyártása, melyek döntően a járműipar számára készülnek. Ez a sorozatgyártást jelenti. Amikor egy cég életében megszületik a felismerés, hogy fejben már nem olyan egyszerű a folyamatok, termékek követése, elindul a piac feltérképezése a lehetőségek feltárására. A feladat nem egyszerű: olyan témakörben kell viszonylag rövid időn belül (a technológia fejlesztések és a cég felépítéséhez képest) döntést hozni, ami a hazai cégvezetők/tulajdonosok számára érthető módon ismeretlen (itt megjegyzem, hogy ez még gyakran akkor is fennáll, ha a cég már alkalmaz valamilyen informatikai megoldást). A kiválasztás megkezdése előtt először is tisztázni kell minek tekintendő egy ilyen megoldás: egy megfelelően megválasztott informatikai megoldás termelőeszköz. Amennyiben ezt sikerül elfogadni, a kiválasztás is sikeresebb lesz. Minden cégvezető pontosan tudja, amikor gyártó eszközt vásárol, hogy az adott eszköznek milyen igényeket kell kielégítenie. Ezt a termékskála – a gyártandó termék - alapján végzi el. Ez elsősorban technológiai szempont kell legyen. A vállalatirányítási rendszer esetén nem a termékskála az elsődleges szempont, hanem a tevékenységi besorolás, a tevékenységhez kapcsolódó folyamatok és azok optimalizálása, a teljes gyártási spektrum átláthatósága és minőségbiztosítása.

 

A fenti esetek mind egy célra irányulnak:

A gazdaságosság, a versenyképesség, a nyereségesség. Egy cég folyamatait összefogó megoldás esetén nem gondolkodhatunk rövidtávon. Az eszköz kiválasztásakor fontos szempont kell legyenek az iparágban – a hozzánk képest magasabb termelési kultúrával és technológiával rendelkező világban - elvárt részletességű funkciók és folyamatkezelések.

A hazai cégek gyártási jellegéből adódóan kiemelkedő szerepet kap az MRPII, melynek lényege, hogy termelési/értékesítési előrejelzések alapján szervezzük a termelést és a kapcsolódó beszerzéseket. Az MRP rendszer jelentősen hozzájárul a rugalmas gyártáshoz, vevő kiszolgáláshoz és ezen keresztül az optimálisabb üzemi kihasználtsághoz is.

A beszállítóként tevékenykedő KKV-k esetében jelentős veszélyeket rejt magában a selejt gyártása, ezért nem szabad megfeledkezni a megfelelő minőségirányítási funkcióról sem, mely része kell legyen a kiválasztandó megoldásnak.

A tárgyalt témakörökön felül természetesen vannak általánosabb érvek/okok/szempontok, melyeket a jelen és jövőbeli kihívások esetében figyelembe kell vennünk, hogy cégünket sikerre vigyük és ott is tartsuk. Az viszont biztos: a tevékenység specifikus vállalati informatika a – sikeresen működni kívánó - KKV-k esetében ma már megkerülhetetlen. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, minimum megreked a jelenlegi szinten. Ehhez viszont sokat kell tanulnia a piaci szereplőknek a csapdák elkerülése érdekében és elkerülhetetlen a vállalatvezetési szemléletváltás is.